Dienstverlening

Laatste update op 29 januari 2018

Dienstverlening

Het dienstenpakket van Koops HR Advies & Management richt zich op interim werkzaamheden, advisering en coaching op het brede terrein van Human Resources.

Interim

Wij verzorgen interim-opdrachten op HR gebied. Dit kan als projectleider of in de vorm van overbrugging of extra capaciteit. Daarbij kan gedacht worden aan langdurige afwezigheid wegens ziekte, (bijzonder) verlof, etc. Deze interim-werkzaamheden kunnen betrekking hebben op projectmanagement, senior HR-adviseur en beleidsfuncties. De ondersteuning bij concrete interim-opdrachten en projecten kan gericht zijn op inhoudelijk HR-gebied (o.m. begeleiden reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, rechtspositie, competentiemanagement, functiewaardering, beleidsontwikkeling), het verbeteren van werkprocessen en het implementeren van nieuwe werkwijzen.

Advisering

Wij verzorgen eveneens adviesopdrachten op het vakinhoudelijke terrein van HR. Verder adviseren wij over (her)structurering van HR-afdelingen en het verbeteren van samenwerking binnen (HR-) afdelingen. Ook kunnen wij u uitstekend van dienst zijn bij het adviseren over lopende werkprocessen en het begeleiden van de implementatie van verbetertrajecten en nieuwe werkwijzen.

Coaching

Coaching van (HR-)adviseurs en andere medewerkers maakt tevens onderdeel uit van ons dienstenpakket. Daarbij kan gedacht worden aan coaching op vakinhoud, gedrag en vaardigheden. Ook individuele begeleiding van medewerkers bij mobiliteitsvraagstukken rekenen wij tot ons werkveld.